Poniżej do pobrania znajdują się najnowsze ogłoszenia o rokowaniach i przetargach  nieruchomości z dnia 06.11.2018 roku.

I rokowania na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Piaskowej, nr działki 48

I rokowania na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Wolności, nr działki 179/8

Przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości przy ul. Piaskowej, nr działki 47/1