Poniżej znajduje się regulamin rekrutacji oraz ankieta rekrutacyjna do projektu "Nowe kompetencje - nowe szanse". Osobą do kontaktu w sprawach związanych z tym projektem jest Pan Krzysztof Koeller tel. 602 640 476.

Regulamin rekrutacji. (1,2 MB, PDF)

Ankieta rekrutacyjna. (600 KB, PDF)