Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) mieszczący się przy ulicy Parkowej 1 w Chociwlu (obok Wodociągów i Kanalizacji) czynny jest w godzinach:

  • wtorek 7:00 - 15:00
  • środa 10:00 - 18:00
  • czwartek - sobota 7:00 - 15:00

tel. 505-337-801

Informujemy, że osoby korzystające z Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadów Komunalnych zobowiązani są do samodzielnego umieszczania odpadów w określonych pojemnikach. Osoba obsługująca Punkt Selektywnej Zbiorki Odpadów Komunalnych zobowiązana jest do przyjęcia, wskazania miejsca składowania oraz do zarejestrowania odbioru odpadów.

Dziękujemy!