Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych czynny jest od poniedziałku do piątku od godziny 7:00 do godziny 15:00, a w sobotę od godziny 8:00 do godziny 13:00. Informujemy, że osoby korzystające z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zobowiązani są do samodzielnego umieszczenia odpadów w określonych pojemnikach. Osoba obsługująca Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zobowiązana jest do przyjęcia, wskazania miejsca składowania oraz do zarejestrowania odbioru odpadów.
Dziękujemy!