Przekazanie sprzętu komputerowego w ramach programu "Zdalna Szkoła +

Gmina Chociwel zakupiła 23 laptopy i 1 tablet w ramach projektu pn. „Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej". Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Zgodnie z umową o powierzenie grantu Gmina Chociwel reprezentowana przez Burmistrza Chociwla Stanisława Szymczaka przekazała nieodpłatnie Zespołowi Placówek Oświatowych reprezentowanemu przez Dyrektor Irenę Kapłun zakupiony w ramach projektu sprzęt. Zakupiony sprzęt komputerowy jeśli w nowym roku szkolnym będzie taka konieczność zostanie przekazany w celu prowadzenia nauki zdalnej dla uczniów szkoły podstawowej oraz nauczycieli prowadzących zajęcia. Laptopy wpłyną na podniesienie jakości prowadzonej nauki zdalnej w czasie trwania epidemii spowodowanej przez COVID-19. Wartość projektu to 55 000,00 złotych.