Program polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej

Program polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców gminy Chociwel na lata 2020 - 2024 w roku 2021, dla mieszkańców w wieku tylko 60+. Program rozpoczyna się 13 lutego 2021 roku. Świadczeń udzielać będzie Anna Tomczyk.