logo gmina

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nową edycję programu z dotacjami do wymiany kopciuchów, stolarki okiennej i drzwiowej oraz rekuperacji w domach wielorodzinnych.

Cel programu: poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisyjności pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych na terenie gminy Chociwel.

W celu przystąpienia przez gminę Chociwel do wzięcia udziału w realizacji Programu "Ciepłe Mieszkanie" konieczne jest ponowne zbadanie potrzeb mieszkańców na skorzystanie z dofinansowania w ramach tego Programu. Zadaniem gminy jest oszacowanie liczby osób, które wykażą zainteresowanie udziałem w Programie oraz określenie rodzaju oczekiwanego wsparcia.

W przypadku uzyskania dotacji, gmina przygotuje nabór wniosków dla beneficjentów końcowych, o czym zostaną Państwo poinformowani poprzez informacje na stronie internetowej gminy oraz poprzez podanie ich na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Chociwlu. Wypłata dofinansowania następuje po końcowym rozliczeniu przeprowadzonego przedsięwzięcia w postaci refundacji poniesionych kosztów.

Załączniki:

Adres urzędu

Urząd Miejski w Chociwlu
ul. Armii Krajowej 52,
73-120 Chociwel
Telefon: +48 91 56 22 001
Faks: +48 91 56 22 076
e-mail: urzad@chociwel.pl
Godziny urzędowania
poniedziałek: 8:00 - 16:00
wtorek - czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 6:00 - 14:00

Kasa Urzędu czynna
poniedziałek - czwartek: 8:00 - 13:30
piątek: 7:00 - 12:30
Burmistrz Chociwla przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek w godzinach: 15:00 - 16:15 oraz środę w godzinach: 10:00 - 12:00