Urząd Miejski w Chociwlu informuje, że Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie rozpoczął "Nabór wniosków o zorganizowanie stażu dla osób, które ukończyły 30 rok życia - projekt współfinansowany ze środków RPO WZ 2014-2020"

więcej informacji uzyskasz klikając link,

oraz "Nabór wniosków o zorganizowanie stażu dla osób, które nie ukończyły 30 roku życia - projekt współfinansowany ze środków PO WER 2014-2020""

więcej informacji uzyskasz klikając link

Osoby zainteresowane odbyciem stażu w Urzędzie Miejskim w Chociwlu w ramach projektu z PUP Stargard, prosimy o kontakt Beata Przybyła tel: 91 5622001 wew.107.