logo gmina

postanowienie komisarza wyborczego

Postanowienie Nr 296/2024 Komisarza Wyborczego w Szczecinie II z dnia 17 kwietnia 2024 r. w sprawie zwołania pierwszej sesji nowo wybranej rady.

Na podstawie art. 20 ust. 2 w zw. z art 29a ust. 2 i art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990.r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.). Komisarz Wyborczy w Szczecinie II postanawia, co następuje:

§1.

Zwołać pierwszą sesję nowo wybranej Rady Miejskiej w Chociwlu na dzień 6 maja 2024 r. o godz. 12:00 w sali konferencyjno-sesyjnej Hali Widowiskowo-Sportowej w Chociwlu przy ul. H. Dąbrowskiego 15.

§2.

Ustalić następujący porządek obrad pierwszej sesji Rady:

  • Otwarcie inauguracyjnej sesji Rady.
  • Wręczenie zaświadczeń o wyborze na radnego.
  • Złożenie ślubowania przez radnych.
  • Stwierdzenie kworum i przyjęcie porządku obrad.
  • Wybór Przewodniczącego Rady.
  • Wręczenie zaświadczenia o wyborze na Burmistrza Gminy Chociwel.
  • Złożenie ślubowania przez Burmistrza.
  • Zakończenie obrad.

§3.

Postanowienie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Komisarz Wyborczy w Szczecinie II
Anna Sienkiewicz

Adres urzędu

Urząd Miejski w Chociwlu
ul. Armii Krajowej 52,
73-120 Chociwel
Telefon: +48 91 56 22 001
Faks: +48 91 56 22 076
e-mail: urzad@chociwel.pl
Godziny urzędowania
poniedziałek: 8:00 - 16:00
wtorek - czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 6:00 - 14:00

Kasa Urzędu czynna
poniedziałek - czwartek: 8:00 - 13:30
piątek: 7:00 - 12:30
Burmistrz Chociwla przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek w godzinach: 15:00 - 16:15 oraz środę w godzinach: 10:00 - 12:00