logo gmina

Dnia 27 marca 2024 r. (środa) o godz. 16:00 w świetlicy miejskiej w hali widowiskowo-sportowej w Chociwlu, ul. Henryka Dąbrowskiego 15, odbędzie się wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Miejskiej w Chociwlu. Proponowany porządek posiedzenia przedstawia się jak niżej:

 1. Otwarcie i stwierdzenie kworum stałych komisji Rady Miejskiej w Chociwlu.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 3. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Chociwel na rok 2024.
 4. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyznania dotacji na realizację inwestycji pn. „Prace konserwatorskie i restauratorskie przy neogotyckim ołtarzu głównym z kościoła parafialnego p.w. Matki Bożej Bolesnej w Chociwlu” z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w ramach w ramach Wstępnej Promesy nr Edycja RPOZ/2022/10600/PolskiLad.
 5. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyznania dotacji na realizację inwestycji pn. „Remont kościoła i przykościelnego muru w miejscowości Długie” z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w ramach Wstępnej Promesy nr Edycja RPOZ/2022/10705/PolskiLad
 6. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LXVI/445/24 Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 27 lutego 2024 roku w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Chociwel
 7. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Chociwel na lata 2022-2025 za 2023 r.
 8. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w Gminie Chociwel za 2023 rok oraz wykazu potrzeb z realizacją zadań na rok 2024
 9. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności stałych komisji Rady Miejskiej w Chociwlu
 10. Komisja Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska:
  1. Informacja z realizacji inwestycji za 2023 r. przez Gminę Chociwel,
  2. Informacja z realizacji zadań finansowanych w 2023 r. ze środków zewnętrznych.
 11. Komunikaty i sprawy różne.
 12. Zamknięcie posiedzenia.


Przewodniczący Rady Miejskiej w Chociwlu

Robert Kawa

Adres urzędu

Urząd Miejski w Chociwlu
ul. Armii Krajowej 52,
73-120 Chociwel
Telefon: +48 91 56 22 001
Faks: +48 91 56 22 076
e-mail: urzad@chociwel.pl
Godziny urzędowania
poniedziałek: 8:00 - 16:00
wtorek - czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 6:00 - 14:00

Kasa Urzędu czynna
poniedziałek - czwartek: 8:00 - 13:30
piątek: 7:00 - 12:30
Burmistrz Chociwla przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek w godzinach: 15:00 - 16:15 oraz środę w godzinach: 10:00 - 12:00