Dnia 4 grudnia 2020 roku o godzinie 14:00 w trybie hybrydowym w świetlicy miejskiej w hali widowiskowo-sportowej w Chociwlu przy ul. Henryka Dąbrowskiego 15, odbędzie się wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Miejskiej w Chociwlu. Proponowany porządek wspólnego posiedzenia stałych Komisji Rady Miejskiej w Chociwlu:

KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI

 1. Otwarcie i stwierdzenie kworum.
 2. Przyjęcie porządku.
 3. Rozpatrzenie i wydanie opinii dla Komisji Rewizyjnej do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chociwel na rok 2021.
 4. Rozpatrzenie i wydanie opinii dla Komisji Rewizyjnej do projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chociwel na lata 2021-2025.
 5. Komunikaty i sprawy bieżące.
 6. Zamknięcie posiedzenia.

KOMISJA SPRAW SPOŁECZNYCH

 1. Otwarcie i stwierdzenie kworum.
 2. Przyjęcie porządku.
 3. Rozpatrzenie i wydanie opinii dla Komisji Rewizyjnej do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chociwel na rok 2021.
 4. Rozpatrzenie i wydanie opinii dla Komisji Rewizyjnej do projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chociwel na lata 2021-2025.
 5. Rozpatrzenie i wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Chociwel z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok.
 6. Komunikaty i sprawy bieżące.
 7. Zamknięcie posiedzenia.

KOMISJA ROZWOJU GOSPODARCZEGO, ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA

 1. Otwarcie i stwierdzenie kworum.
 2. Przyjęcie porządku.
 3. Rozpatrzenie i wydanie opinii dla Komisji Rewizyjnej do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chociwel na rok 2021.
 4. Rozpatrzenie i wydanie opinii dla Komisji Rewizyjnej do projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chociwel na lata 2021-2025.
 5. Rozpatrzenie i wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie uznania za ochronne lasów znajdujących się w Nadleśnictwie Dobrzany, położonych w granicach administracyjnych gminy Chociwel.
 6. Komunikaty i sprawy bieżące.
 7. Zamknięcie posiedzenia.

KOMISJA REWIZYJNA

 1. Otwarcie i stwierdzenie kworum.
 2. Przyjęcie porządku.
 3. Rozpatrzenie i wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chociwel na rok 2021.
 4. Rozpatrzenie i wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chociwel na lata 2021-2025.
 5. Rozpatrzenie i wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.
 6. Komunikaty i sprawy bieżące.
 7. Zamknięcie posiedzenia.

Jednocześnie informuję, że ze względu na ogłoszony stan epidemii na obszarze Rzeczpospolitej Polski oraz z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie określenia ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z występowaniem stanu epidemii, zostaną Państwu zapewnione środki ochrony osobistej. Wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Miejskiej w Chociwlu odbędzie się tylko z udziałem radnych oraz przedstawicieli Gminy Chociwel.

 

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Robert Kawa