Dnia 16 października 2020 roku o godzinie 7:15 w świetlicy miejskiej hali widowiskowo-sportowej w Chociwlu przy ul. Henryka Dąbrowskiego 15 odbędzie się posiedzenie Komisji Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Chociwlu. Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie i stwierdzenie kworum.
  2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  3. Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Stargardzie na temat bezrobocia na terenie gminy Chociwel i podejmowanych działań w zabezpieczaniu pracy w 2020 roku.
  4. Sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Chociwlu za 2020 rok.
  5. Informacja z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chociwlu w zakresie udzielania pomocy mieszkańcom Gminy Chociwel.
  6. Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z uwzględnieniem realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok.
  7. Komunikaty i sprawy bieżące.
  8. Zamknięcie posiedzenia.

Jednocześnie informuję, że ze względu na ogłoszony stan epidemii na obszarze Rzeczpospolitej Polski oraz z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 r. w sprawie określenia ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z występowaniem stanu epidemii (Dz. U. 2020 r. poz. 792). Zostaną Państwu zapewnione środki ochrony osobistej tj. (maseczki i rękawiczki oraz środki do dezynfekcji), a ponadto posiedzenie komisji będzie przeprowadzone przy zachowaniu odpowiednich odstępów między uczestnikami posiedzenia.


Przewodniczący Komisji

Andrzej Puławski