Dnia 2 grudnia 2019 roku o godzinie 12:00  w świetlicy miejskiej w hali widowiskowo-sportowej w Chociwlu przy ulicy H. Dąbrowskiego 15 odbędzie się posiedzenie Komisji Spraw Społecznych
Rady Miejskiej w Chociwlu. Proponowany porządek posiedzenia przedstawia się jak niżej:

  1. Otwarcie i stwierdzenie kworum.
  2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  3. Rozpatrzenie informacji z realizacji uchwały Nr II/13/18 Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 5 grudnia 2018 roku w sprawie wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania pn. „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023”, za okres od 1 stycznia do 31 października 2019 roku.
    1. dyskusja
  4. Przyjęcie projektu planu pracy Komisji Spraw Społecznych na 2020 rok.
  5. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji

/-/ Andrzej Puławski