Dnia 19 września 2019 roku o godz. 12:30 w świetlicy miejskiej w hali widowiskowo-sportowej w Chociwlu przy ulicy Henryka Dąbrowskiego 15 odbędzie się posiedzenie Komisji Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Chociwlu Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie i stwierdzenie kworum.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 3. Rozpatrzenie informacji z działalności Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Chociwlu w 2019 roku.
  1. dyskusja
 4. Rozpatrzenie informacji z działalności Gminnej Komisji Rozwiazywania Problemów Alkoholowych z uwzględnieniem realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok.
  1. dyskusja
 5. Rozpatrzenie informacji z działalności Ochotniczych Straży Pożarnych: Chociwel, Lisowo, Długie, Kania w 2019 roku.
  1. dyskusja
 6. Rozpatrzenie projektów uchwał Rady Miejskiej:
  1. w sprawie wprowadzenia zasad i trybu przeprowadzania na terenie Gminy Chociwel konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego Gminy Chociwel.
   1. dyskusja
  2. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli
   1. dyskusja
   2. wydanie opinii przez Komisję
 7. Komunikaty i sprawy bieżące.
 8. Zamknięcie posiedzenia Komisji.

Przewodniczący Komisji

/-/ Andrzej Puławski