Dnia 25 maja 2017 roku o godz.13:00 w sali konferencyjnej hali widowiskowo-sportowej w Chociwlu ul. H. Dąbrowskiego 15 odbędzie się posiedzenie Komisji Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Chociwlu.

Proponowany porządek posiedzenia przedstawia się jak niżej:

 1. Otwarcie i stwierdzenie kworum.
 2. Przyjecie porządku posiedzenia.
 3. Rozpatrzenie informacji z działalności zakładów opieki zdrowotnej na terenie Gminy Chociwel:
  1. Przedsiębiorstwo Usług Medycznych "Zdrowie" Maciej Milewski,
  2. Niepubliczny Zakład Pielęgniarstwa Środowiskowo- Rodzinnego Irena Zielińska,
  3. Indywidualna Praktyka Stomatologiczna Dobrosława Tandyrak,
  4. Beta Dent Specjalistyczne Centrum Detystyczno- Lekarskie Katarzyna Betleja,
   1. dyskusja.
 4. Rozpatrzenie i zaopiniowanie arkusza organizacyjnego Zespołu Placówek Oświatowych w Chociwlu na rok szkolny 2017 /2018
  1. dyskusja,
  2. wydanie opinii.
 5. Wolne wnioski.
 6. Wizytacja plaży miejskiej w Chociwlu w zakresie przygotowania do sezonu letniego.
 7. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji

/-/ Wojciech Kalinowski