Dnia 16 maja 2019 roku o godzinie 14:00  w sali konferencyjnej (pokój nr 75) Hali Widowiskowo - Sportowej w Chociwlu przy ulicy H. Dąbrowskiego 15 odbędzie się posiedzenie Komisji Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Chociwlu. Proponowany porządek posiedzenia przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie i stwierdzenie kworum.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia Komisji.
 3. Rozpatrzenie i zaopiniowanie arkusza organizacyjnego Zespołu Placówek Oświatowych w Chociwlu na rok szkolny 2019/2020
  1. dyskusja,
  2. wydanie opinii.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia planu sieci i granic obwodu publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Chociwel, od dnia 1 września 2019 roku.
  1. dyskusja,
  2. wydanie opinii.
 5. Komunikaty i sprawy bieżące.
 6. Wizytacja świetlic, boisk, placów zabaw w miejscowościach: Starzyce, Długie, Kamienny Most, Lublino oraz remizy strażackiej w miejscowości Długie.
 7. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji

/-/ Andrzej Puławski