Dnia 2 lipca 2019 roku o godzinie 10:00 w świetlicy miejskiej w hali widowiskowo-sportowej w Chociwlu przy ulicy H. Dąbrowskiego 15 odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Chociwlu. Proponowany porządek posiedzenia przedstawia się jak niżej:

 1. Otwarcie i stwierdzenie kworum.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 3. Rozpatrzenie wniosku Komitetu Terenowego PiS w Chociwlu o zmianę miejsca działania Obwodowej Komisji Wyborczej nr 2 w Chociwlu.
  1. dyskusja
  2. stanowisko Komisji
 4. Rozpatrzenie wniosku mieszkańców miejscowości Lisowo w sprawie nielegalnie postawionego garażu.
  1. dyskusja
  2. stanowisko Komisji
 5. Rozpatrzenie wniosku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Armii Krajowej 21 w sprawie poszerzenia działki siedliskowej.
  1. dyskusja
  2. stanowisko Komisji
 6. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodnicząca Komisji
/-/ Anna Rusin -Wak

 


Uprzejmie informuję, że planowane na dzień 2 lipca 2019 roku posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Chociwlu  zostało odwołane. Nowy termin zostanie podany w późniejszym czasie.

Przewodnicząca Komisji
/-/ Anna Rusin -Wak