Dnia 12 maja 2020 roku o godziny 13:30 w świetlicy miejskiej hali widowiskowo-sportowej w Chociwlu przy ul. Henryka Dąbrowskiego 15 odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Chociwlu. Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie i stwierdzenie kworum.
  2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  3. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Chociwel za 2019 r i wydanie opinii dla Komisji Rewizyjnej.
  4. Rozpatrzenie i wydanie opinii do projektu uchwały Rady Miejskiej w Chociwlu w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziału w nieruchomości stanowiącej własność Gminy Chociwel.
  5. Komunikaty i sprawy bieżące.
  6. Zamknięcie posiedzenia.

Jednocześnie informuję, że ze względu na ogłoszony stan epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polski oraz zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 maja
2020 r. w sprawie określenia ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z występowaniem stanu epidemii (Dz. U. 2020 r. poz. 792), zostaną Państwu zapewnione środki ochrony osobistej tj. (maseczki i rękawiczki oraz środki do dezynfekcji), a ponadto posiedzenie komisji będzie przeprowadzone przy zachowaniu odpowiednich odstępów między uczestnikami posiedzenia (odległość 1,5 m – 2 m). Posiedzenie odbędzie się tylko z udziałem członków komisji oraz przedstawicieli Gminy Chociwel.

Przewodnicząca Komisji Rozwoju Gospodarczego,
Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Agnieszka Knafel