Dnia 17 lutego 2017 r. o godz. 10:00 w sali konferencyjnej (nr 75) Hali Widowiskowo-Sportowej w Chociwlu, ul. H. Dąbrowskiego 15. odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Chociwlu.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie i stwierdzenie kworum.
 2. Przyjecie porządku posiedzenia.
 3. Informacja o stanie dróg powiatowych na terenie Gminy Chociwel oraz plan remontów na 2017 r.
  • dyskusja.
 4. Informacja Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach na temat bieżących spraw dotyczących rolnictwa
  • dyskusja.
 5. Rozpatrzenie projektów uchwał:
  1. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Chociwel w 2017 r.
   • dyskusja,
   • wydanie opinii,
  2. w sprawie zbycia działek stanowiących własność Gminy Chociwel położonych w obrębie nr 1 miasta Chociwel
   • dyskusja,
   • wydanie opinii.
 6. Wolne wnioski.
 7. Sprawozdanie z działalności Komisji RGRiOŚ za 2016 r.
  • dyskusja.
 8. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji

/-/ Sylwester Dziakowicz