logo gmina

Dnia 27 lutego2024 roku (wtorek) o godzinie 15:00 w świetlicy miejskiej w hali widowiskowo-sportowej w Chociwlu,  przy ul. Henryka Dąbrowskiego 15, odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Proponowany porządek posiedzenia przedstawia się jak niżej:

 1. Otwarcie i stwierdzenie kworum.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 3. Informacja z realizacji uchwały nr XL/249/18 Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 19 września 2018 r. w sprawie Rewitalizacji Gminy na lata 2017 – 2026.
 4. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Chociwlu w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
 5. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Chociwlu w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
 6. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Chociwlu w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
 7. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Chociwlu w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa.
 8. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Chociwlu w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Chociwel na 2024 r.
 9. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Chociwlu w sprawie przyjęcia zadania zarządzania drogami powiatowymi.
 10. Komunikaty i sprawy różne.
 11. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodnicząca Komisji

Agnieszka Knafel

Adres urzędu

Urząd Miejski w Chociwlu
ul. Armii Krajowej 52,
73-120 Chociwel
Telefon: +48 91 56 22 001
Faks: +48 91 56 22 076
e-mail: urzad@chociwel.pl
Godziny urzędowania
poniedziałek: 8:00 - 16:00
wtorek - czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 6:00 - 14:00

Kasa Urzędu czynna
poniedziałek - czwartek: 8:00 - 13:30
piątek: 7:00 - 12:30
Burmistrz Chociwla przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek w godzinach: 15:00 - 16:15 oraz środę w godzinach: 10:00 - 12:00