Dnia 19 września 2019 roku o godzinie 9:00 w świetlicy miejskiej w hali widowiskowo-sportowej w Chociwlu przy ulicy Henryka Dąbrowskiego 15 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Chociwlu. Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie i stwierdzenie kworum.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 3. Rozpatrzenie informacji z realizacji budżetu na 2019 rok przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chociwlu.
  1. dyskusja
 4. Rozpatrzenie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Chociwel za pierwsze półrocze 2019 roku.
  1. dyskusja
  2. wydanie opinii przez Komisję
 5. Rozpatrzenie projektów uchwał Rady Miejskiej:
  1. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Chociwel na 2019 rok.
   1. dyskusja
   2. wydanie opinii
  2. zmieniająca uchwałę Nr XXXVII/231/18 w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Chociwel.
   1. dyskusja
   2. wydanie opinii
  3. w sprawie wprowadzenia zasad i trybu przeprowadzania na terenie Gminy Chociwel konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego Gminy Chociwel.
   1. dyskusja
   2. wydanie opinii
 6. Komunikaty i sprawy bieżące.
 7. Zamknięcie posiedzenia Komisji.

Przewodnicząca Komisji

/-/ Katarzyna Kurczaba