Dnia 20 grudnia 2021 roku o godzinie 15:00 w świetlicy miejskiej w hali widowiskowo-sportowej w Chociwlu, ul. Henryka Dąbrowskiego 15, odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Chociwlu w trybie hybrydowym. Proponowany porządek posiedzenia przedstawia się jak niżej:

  1. Otwarcie i stwierdzenie kworum.
  2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  3. Informacja z odbytych przetargów i zamówień publicznych oraz zawartych umów na realizację zadań gminy Chociwel w okresie III kwartału 2021 roku.
  4. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Chociwlu w sprawie zmiany uchwały nr XL/237/2021 Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 19 listopada 2021 roku  w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych. 
  5. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Chociwlu w sprawie pokrycia kosztów części gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
  6. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Chociwlu w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Chociwla.
  7. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Chociwlu w sprawie ustalenia diet dla sołtysów.
  8. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Chociwlu w sprawie ustalenia zasad wypłacania i wysokości diet dla radnych oraz zwrotu kosztów podróży służbowych.
  9. Komunikaty i sprawy różne.
  10. Zamknięcie posiedzenia.

Jednocześnie informuję, że posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Chociwlu odbędzie się z zachowaniem aktualnie obowiązujących obostrzeń ze względu na ogłoszony stan epidemii na obszarze Rzeczpospolitej Polski oraz z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z występowaniem stanu epidemii (Dz. U. z 2021 r. poz. 861 z późn.zm.). Mieszkańcy Gminy Chociwel wyrażający chęć udziału w posiedzeniu komisji w trybie hybrydowym (tj. stacjonarnie lub on-line) winni dokonać zgłoszenia uczestnictwa do dnia 17.12.2021 r. do godz. 14:00 za pośrednictwem e-maila na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub bezpośredniego zgłoszenia pisemnego w Urzędzie Miejskim w Chociwlu w biurze obsługi rady pokój 25.


Przewodniczący Komisji
Andrzej Puławski