Dnia 6 września 2021 roku o godzinie 18:00 w świetlicy miejskiej w hali widowiskowo-sportowej w Chociwlu, ul. Henryka Dąbrowskiego 15, odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Chociwlu w trybie hybrydowym. Proponowany porządek posiedzenia przedstawia się jak niżej:

  1. Otwarcie i stwierdzenie kworum.
  2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Chociwel na 2021 rok.
  4. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXVI/158/2021 Rady Miejskiej w Chociwlu w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chociwel na lata 2021-2025.
  5. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXIV/146/2020 Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 7 grudnia 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.
  6. Zamknięcie posiedzenia.

Jednocześnie informuję, że posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Chociwlu odbędzie się z zachowaniem aktualnie obowiązujących obostrzeń ze względu na ogłoszony stan epidemii na obszarze Rzeczpospolitej Polski oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z występowaniem stanu epidemii (Dz. U. z 2021 r. poz. 861 z późn.zm).

Przewodniczący Komisji
Andrzej Puławski