Dnia 8 kwietnia 2019 roku o godzinie 10:00 w świetlicy miejskiej w hali widowiskowo-sportowej w Chociwlu przy  ulicy Henryka Dąbrowskiego 15 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Chociwlu. Proponowany porządek posiedzenia Komisji:

 1. Otwarcie i stwierdzenie kworum.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 3. Rozpatrzenie informacji z wykorzystania majątku Gminy Chociwel oraz uzyskiwane dochody z tytułu najmu oraz sprzedaży za 2018 rok.
  1. dyskusja
 4. Rozpatrzenie projektów uchwał Rady Miejskiej:
 5. W sprawie zmian budżetu Gminy Chociwel na 2019 rok.
  1. dyskusja,
  2. wydanie opinii,
 6. Zmieniająca uchwałę Nr III/15/18 Rady Miejskiej w Chociwlu w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chociwel na lata 2019-2024.
  1. dyskusja,
  2. wydanie opinii,
 7. Rozpatrzenie wniosku radnego Rady Miejskiej w sprawie zbadania zgodności z prawem przejęcia przez Gminę od osoby fizycznej, nieruchomości zabudowanej.
  1. dyskusja,
  2. wydanie opinii.
 8. Komunikaty i sprawy bieżące.
 9. Zamknięcie posiedzenia.

  Przewodnicząca Komisji

  /-/ Katarzyna Kurczaba