Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach programu „poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych - pilotaż” na terenie województwa zachodniopomorskiego.

Program skierowany jest do osób fizycznych - właścicieli / współwłaścicieli lokali mieszkalnych oraz do wspólnot mieszkaniowych w budynkach wielorodzinnych mieszczących od 3 do 20 lokali mieszkalnych, zlokalizowanych na terenie województwa zachodniopomorskiego. Wsparciem objęte są przedsięwzięcia polegające na wymianie nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe i poprawie efektywności energetycznej w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych. Więcej informacji o programie można znaleźć na stronie: www.czystepowietrze.gov.pl  (zakładka: Pilotaże) oraz www.wfos.szczecin.pl  (przyjmowanie wniosków).

Wnioski będą przyjmowane od dnia 14 kwietnia 2021 roku do dnia 31 stycznia 2022 roku lub do wyczerpania budżetu Programu. Osoby fizyczne i wspólnoty mieszkaniowe mogą składać wnioski o dofinasowanie za pośrednictwem Generatora Wniosków o Dofinansowanie (GWD), po utworzeniu konta i zalogowaniu, na stronie internetowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pod adresem http://gwd.nfosigw.gov.pl. Wniosek należy wypełnić i przesłać przez GWD, a następnie złożyć w formie:

  1. elektronicznej – na wyznaczoną skrzynkę podawczą WFOŚiGW Szczecin znajdującą się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP), po uprzednim opatrzeniu go kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym Wnioskodawcy lub w przypadku wspólnoty mieszkaniowej osoby/osób upoważnionej/ych do reprezentacji Wnioskodawcy,
  2. papierowej – przez dostarczenie wraz z załącznikami do WFOŚiGW Szczecin, po uprzednim pobraniu PDF wniosku przesłanego przez GWD, wydrukowaniu i opatrzeniu go podpisem własnoręcznym Wnioskodawcy lub w przypadku wspólnoty mieszkaniowej osoby/osób upoważnionej/ych do reprezentacji Wnioskodawcy. Dostarczenie może nastąpić:
    • osobiście albo za pośrednictwem kuriera do WFOŚiGW Szczecin,
    • za pośrednictwem placówki pocztowej. Szczegółowe informacje dotyczące składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie zawarte są w Regulaminie naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Programu.

Nabór wniosków realizowany jest bezpośrednio przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Kontakt: 91 48-55-160, 91 48-55-151, 91 48-55-157
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zachęcamy do skorzystania z tej formy wsparcia.