Burmistrz Chociwla informuje o dokonaniu zmian w treści ogłoszeń o przetargach z dnia 19 października 2020 r. na sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność Gminy Chociwel.
W treści ogłoszeń wprowadza się następujące zmiany:

 1. Zmienia się datę przetargu na sprzedaż działki nr 179/8 położonej w obr. 1 m. Chociwel przy ul. Wolności, zamiast:
  „Pierwszy przetarg odbędzie się dnia 19 listopada 2020 roku o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chociwlu przy ul. Armii Krajowej 52, pokój 23.”
  ustala się:
  „Pierwszy przetarg odbędzie się dnia 30 listopada 2020 roku o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chociwlu przy ul. Armii Krajowej 52, pokój 23.”
 2. Zmienia się datę a przetargu na sprzedaż działki nr 462 położonej w obr. 1 m. Chociwel przy ul. Spacerowej, zamiast:
  „Przetarg odbędzie się dnia 19 listopada 2020 roku o godz. 10:30 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chociwlu przy ul. Armii Krajowej 52, pokój 23.”
  ustala się:
  „Przetarg odbędzie się dnia 30 listopada 2020 roku o godz. 10:30 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chociwlu przy ul. Armii Krajowej 52, pokój 23.”
 3. Zmienia się datę przetargu na sprzedaż działki nr 463 położonej w obr. 1 m. Chociwel przy ul. Spacerowej, zamiast:
  „Przetarg odbędzie się dnia 19 listopada 2020 roku o godz. 11:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chociwlu przy ul. Armii Krajowej 52, pokój 23.”
  ustala się:
  „Przetarg odbędzie się dnia 30 listopada 2020 roku o godz. 11 00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chociwlu przy ul. Armii Krajowej 52, pokój 23.”
 4. Zmienia się datę przetargu na sprzedaż działki nr 464 położonej w obr. 1 m. Chociwel przy ul. Spacerowej, zamiast:
  „Przetarg odbędzie się dnia 19 listopada 2020 roku o godz. 11:30 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chociwlu przy ul. Armii Krajowej 52, pokój 23.”
  ustala się:
  „Przetarg odbędzie się dnia 30 listopada 2020 roku o godz. 11:30 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chociwlu przy ul. Armii Krajowej 52, pokój 23.”
 5. Zmienia się datę przetargu na sprzedaż działki nr 465 położonej w obr. 1 m. Chociwel przy ul. Spacerowej, zamiast:  
  „Przetarg odbędzie się dnia 19 listopada 2020 roku o godz. 12:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chociwlu przy ul. Armii Krajowej 52, pokój 23.” 
  ustala się:  
  „Przetarg odbędzie się dnia 30 listopada 2020 roku o godz. 12:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chociwlu przy ul. Armii Krajowej 52, pokój 23.”
 6. Zmienia się termin wpłaty wadium do ogłoszeń wymienionych w pkt. 1-5, zamiast: 
  „Wadium należy wpłacić w pieniądzu najpóźniej w terminie do dnia 13 listopada 2020 r. na konto w Banku Spółdzielczym w Goleniowie O/Chociwel nr 39 9375 1041 5500 0299 2000 0040 ze wskazaniem, której nieruchomości dotyczy.” 
  ustala się: 
  „Wadium należy wpłacić w pieniądzu najpóźniej w terminie do dnia 25 listopada 2020 r. na konto w Banku Spółdzielczym w Goleniowie O/Chociwel nr 39 9375 1041 5500 0299 2000 0040 ze wskazaniem, której nieruchomości dotyczy.”
 7. Zmienia się termin zgłoszenia uczestnictwa w przetargu dla ogłoszenia wymienionego w pkt. 1, zamiast: 
  „Termin zgłaszania uczestnictwa w przetargu wyznacza się do dnia 13 listopada 2020 r., w zamkniętej kopercie w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Chociwlu.” 
  ustala się: 
  „Termin zgłaszania uczestnictwa w przetargu wyznacza się do dnia 25 listopada 2020 r., w zamkniętej kopercie w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Chociwlu.”

Pozostałe warunki ww. przetargów pozostają bez zmian.

Powyższe ogłoszenie zostaje zamieszczone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Chociwlu, w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.chociwel.pl oraz na stronie Gminy Chociwel www.chociwel.pl

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 91 5622024 w. 121.