Szanowni Państwo dnia 20 marca 2020 r. Minister Zdrowia wydał rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (PDF, 344KB). Tym samym narzucone zostały kolejne obwarowania i restrykcje związane ze zwalczaniem zakażeń wirusem SARS-CoV-2.

 1. Wprowadzenie stanu epidemii pozwala ministrowi zdrowia na obszarze Polski, a wojewodom na obszarach województw na delegowanie określonych osób do walki z wirusem.
 2. Lekcje odwołane do Świąt Wielkanocnych. Od 25 marca wprowadzony będzie obowiązek zdalnego realizowania podstaw programowych przez nauczycieli. Nauczyciele będą mogli wystawiać także oceny online. Metody pracy i ilość materiału nauczyciele muszą dostosować do możliwości dzieci i uwzględnić to, że z tego samego sprzętu mogą korzystać inne osoby w rodzinie, np. zdalnie pracujący rodzice. Zawieszenie zajęć dotyczy też żłobków, klubów dziecięcych i uczelni.
 3. Ograniczenia w branżach – doprecyzowano ograniczenia w branży transportowej oraz w galeriach handlowych i przedsiębiorstwach, np. m.in.: w galeriach handlowych mają być otwarte sklepy spożywcze i apteki.
 4. Stan epidemii daje możliwość wprowadzenia:
  • czasowego ograniczenia określonego sposobu przemieszczania się,
  • czasowego ograniczenia lub zakaz obrotu i używania określonych przedmiotów lub produktów spożywczych,
  • czasowego ograniczenia funkcjonowania określonych instytucji lub zakładów pracy,
  • zakazu organizowania widowisk i innych zgromadzeń ludności,
  • obowiązku wykonania określonych zabiegów sanitarnych,
  • nakazu udostępnienia nieruchomości, lokali, terenów i dostarczenia środków transportu do działań przeciwepidemicznych przewidzianych planami przeciwepidemicznymi,
  • obowiązku przeprowadzenia szczepień ochronnych.
 5. Stan epidemii otwiera możliwość utworzenia w Polsce tzw. stref zero oraz stref buforowych. Co to oznacza?
  • strefa zero - obszar, na którym wystąpił stan epidemii, znajdujący się bezpośrednio wokół ogniska wirusa, podlegający ograniczeniom, w szczególności zakazom, nakazom oraz środkom kontroli
  • strefa buforowa - obszar wokół strefy zero, podlegający ograniczeniom, w szczególności zakazom lub nakazom dotyczącym przemieszczania się ludzi.
 6. Jakie zasady mogą zostać wprowadzone w strefie zero albo w strefie buforowej:
  • czasowa reglamentację zaopatrzenia w określonego rodzaju artykuły;
  • obowiązek poddania się badaniom lekarskim oraz stosowaniu innych środków profilaktycznych i zabiegów przez osoby chore i podejrzane o zachorowanie;
  • obowiązek poddania się kwarantannie, także poza domem;
  • zakaz opuszczania miejsca kwarantanny;
  • czasowe ograniczenie korzystania z lokali lub terenów oraz obowiązek ich zabezpieczenia;
  • nakaz ewakuacji w ustalonym czasie z określonych miejsc, terenów i obiektów;
  • nakaz lub zakaz przebywania w określonych miejscach i obiektach oraz na określonych obszarach;
  • zakaz opuszczania strefy zero przez osoby chore i podejrzane o zachorowanie;
  • nakaz określonego sposobu przemieszczania się;
  • czasowe ograniczenie określonego sposobu przemieszczania się;
  • czasowe ograniczenie lub zakaz obrotu i używania określonych przedmiotów lub produktów spożywczych;
  • czasowe ograniczenie funkcjonowania określonych instytucji lub zakładów pracy;
  • obowiązek wykonania określonych zabiegów sanitarnych, jeżeli wykonanie ich wiąże się z funkcjonowaniem określonych obiektów produkcyjnych, usługowych, handlowych lub innych obiektów;
  • nakaz udostępnienia nieruchomości, lokali, terenów i dostarczenia środków transportu do działań przeciwepidemicznych;
  • obowiązek przeprowadzenia szczepień ochronnych;
  • czasowe ograniczenie określonych zakresów działalności;
 7. Wyższe kary za złamanie kwarantanny. Podwyższona zostanie kara za złamanie kwarantanny z 5 tys. zł do 30 tys. zł, a także wprowadzamy mechanizmy śledzenia tego, czy dany człowiek przebywa rzeczywiście w domu pod adresem, który zadeklarował.

MUSIMY SOBIE UŚWIADOMIĆ, ŻE CENĄ ZA ZŁAMANIE KWARANTANNY MOŻE BYĆ CZYJEŚ ZDROWIE LUB ŻYCIE.