Zgodnie z artykułem 20 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r., poz. 713 ) uprzejmie informuję, że XVIII sesja Rady Miejskiej w Chociwlu VIII kadencji, odbędzie się dnia 20 lipca 2020 roku (poniedziałek) o godzinie 8:00 w świetlicy miejskiej w hali widowiskowo-sportowej  w Chociwlu przy ulicy Henryka Dąbrowskiego 15 z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie i stwierdzenie kworum.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Rozparzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian budżetu Gminy Chociwel na 2020 rok.
  4. Zamknięcie obrad.

Jednocześnie informuję, że ze względu na ogłoszony stan epidemii na obszarze Rzeczpospolitej Polski oraz zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia  2 maja 2020 r. w sprawie określenia ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z występowaniem stanu epidemii (Dz. U. 2020 r. poz. 792). zostaną Państwu zapewnione środki ochrony osobistej tj. (maseczki i rękawiczki oraz środki do dezynfekcji), a ponadto obrady sesji będą przeprowadzone przy zachowaniu odpowiednich odstępów między uczestnikami obrad (odległość 1,5 m – 2 m). Obrady odbędą się tylko z udziałem Radnych Rady Miejskiej w Chociwlu oraz przedstawicieli Gminy Chociwel. Ponadto zwracam się z prośba do Sołtysów oraz mieszkańców gminy Chociwel, aby nie przybywali na salę obrad lecz obserwowali transmisję na stronie internetowej gminy Chociwel.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Chociwlu

Wojciech Kalinowski