Ogłoszenie M-GOPS

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chociwlu informuje, że w miesiącu grudniu 2020 roku wszystkie świadczenia, zasiłki i dodatki oraz zasiłki stałe z pomocy społecznej wypłacane będą w dniu 21 grudnia 2020 roku.