Oferta OHP w Łobzie

Środowiskowy Hufiec Pracy Ochotniczych Hufców Pracy w Łobzie jest placówką, która ma na celu wspomaganie młodzieży pochodzącej z różnych środowisk oraz jej rodziców i prawnych opiekunów. Oferta edukacji w naszym Hufcu skierowana jest głównie do młodzieży, która samodzielnie, z różnych przyczyn, nie jest w stanie ukończyć szkoły podstawowej lub kontynuować nauki w szkole branżowej. Od maja bieżącego roku trwa w Naszej Jednostce rekrutacja młodzieży na nowy rok szkolny 2019/2020. Poniżej znajduje się całe pismo informacyjne.

 

Pismo informacyjne - pobierz