Dnia 18 sierpnia 2021 r. o godz. 9:00 w Urzędzie Miejskim w Chociwlu, ul. Armii Krajowej 52, pokój nr 11 odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Chociwlu.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie i stwierdzenie kworum.
  2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  3. Rozpatrzenie skargi na działalność Burmistrza Chociwla.
  4. Komunikaty i sprawy różne.
  5. Zamknięcie posiedzenia.

 

Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Anna Rusin-Wak