Dnia 5 listopada 2020 r. o godz. 13:00 w Urzędzie Miejskim w Chociwlu, przy ul. Armii Krajowej 54, pok. 11 odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Chociwlu.

Proponowany porządek posiedzenia :

  1. Otwarcie i stwierdzenie kworum.
  2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  3. Informacja Burmistrza Chociwla o wpływających skargach, wnioskach i petycjach w 2020 r. oraz sposób ich załatwienia.
  4. Rozpatrzenie skargi.
  5. Komunikaty i sprawy bieżące.
  6. Zamknięcie posiedzenia.

Jednocześnie informuję, że ze względu na ogłoszony stan epidemii na obszarze Rzeczpospolitej Polski oraz zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie określenia ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z występowaniem stanu epidemii (Dz. U. 2020 r. poz. 1758). Posiedzenie komisji odbędzie się tylko z udziałem członków komisji oraz przedstawicieli Gminy Chociwel. Obwieszczenie o posiedzeniu Komisji Skarg i Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Chociwlu.

Do pobrania - tekst obwieszczenia (224KB,PDF)

Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
Anna Rusin-Wak