Nietypowe zaproszenie

Załączony plik przedstawia zaproszenie w postaci kodu QR. Rozkoduj je swoim smartfonem!