logo gmina

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn.zm.), informuję, że  LXVIII sesja Rady Miejskiej w Chociwlu odbędzie się
dnia 25 kwietnia 2024 roku (czwartek) o godzinie 16:00 w świetlicy miejskiej hali widowiskowo-sportowej w Chociwlu, przy ul. Henryka Dąbrowskiego 15 z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad sesji i stwierdzenie kworum do przeprowadzenia sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
 3. Informacja o sporządzeniu protokołu z LXVII sesji Rady Miejskiej w Chociwlu.
 4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza za lata 2018 – 2024.
 5. Sprawozdanie z działalności Rady Miejskiej w Chociwlu za okres VIII kadencji w latach 2018 – 2024.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Chociwlu w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Chociwel na rok 2024.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Chociwlu w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chociwlu za 2023 rok oraz wykazu potrzeb w zakresie pomocy społecznej w Gminie Chociwel na 2024 rok.
 8. Interpelacje i zapytania radnych.
 9. Komunikaty i sprawy różne.
 10. Wręczenie podziękowań.
 11. Zamknięcie obrad sesji.

Z poważaniem
Przewodniczący Rady Miejskiej

Robert Kawa

Adres urzędu

Urząd Miejski w Chociwlu
ul. Armii Krajowej 52,
73-120 Chociwel
Telefon: +48 91 56 22 001
Faks: +48 91 56 22 076
e-mail: urzad@chociwel.pl
Godziny urzędowania
poniedziałek: 8:00 - 16:00
wtorek - czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 6:00 - 14:00

Kasa Urzędu czynna
poniedziałek - czwartek: 8:00 - 13:30
piątek: 7:00 - 12:30
Burmistrz Chociwla przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek w godzinach: 15:00 - 16:15 oraz środę w godzinach: 10:00 - 12:00