Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach prowadzi nabór na kurs obsługi kombajnów zbożowych.


Program obejmuje:
- charakterystykę kombajnów dostępnych na krajowym rynku;
- organizację skupu zbóż;
- rozwiązania konstrukcyjne stosowane w różnych typach kombajnów zbożowych;
- budowę i obsługę kombajnu zbożowego;
- zespół żniwny, młocarnię, zespół czyszczący;
- wytrząsacze, sita i wentylator;
- mechanizmy napędowe;
- układ hydrauliczny i elektryczny;
- budowę i obsługę silników spalinowych;
- wybrane zagadnienia z organizacji pracy w czasie zbioru zbóż kombajnami;
- bezpieczeństwo i higienę pracy;
- wybrane zagadnienia o ruchu kombajnów po drogach;

Kurs trwa 4 dni, uwzględnia zajęcia teoretyczne i praktyczne.  Koszt 560,00 zł. Termin 06-09.02.2019 r. w siedzibie ZODR w Barzkowicach. Warunkiem uczestnictwa jest posiadanie prawa jazdy. Osoba do kontaktu: Izabela Skorupa-Rusiecka, tel. 91 479-40-52, lub 91 479-40-73.