Zgodnie z uchwałą nr XXXVI/332/10 z Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 20 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Burmistrz Chociwla ogłasza konsultacje nad projektem „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok”.

  1. Konsultacje rozpoczną się 28 października 2020 roku i zostaną zakończone 12 listopada 2020 roku.
  2. Opinie i uwagi należy składać w formie pisemnej lub elektronicznej do dnia 12 listopada 2020 r. jako formularz w sprawie konsultacji nad „Rocznym Programem współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok”:
    • drogą pocztową,
    • wrzucając do skrzynki podawczej znajdującej się na budynku Urzędu Miejskiego w Chociwlu,
    • drogą a-mail na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  3. Projekt „Rocznego Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok” opublikowany został na stronie internetowej Gminy Chociwel www.chociwel.pl oraz na tablicy ogłoszeń.
  4. Osoba odpowiedzialna za prowadzenie konsultacji: Agnieszka Piotrowska; tel. 91 5622001 wew. 113, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Pobierz skan ogłoszenia wraz z załącznikami - (pdf, 501 KB)

Pobierz formularz - (doc, 37KB)