konkurs-najlepsza-przestrzeń-publiczna

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem konkursu - "Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Zachodniopomorskiego"

Burmistrz Chociwia, Pan Stanisław Szymczak uprzejmie informuje, że z początkiem 2017 r. rozpoczyna się VIII już edycja Konkursu pn. "Najepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Zachodniopomorskiego", organizowanego pod patronatem Pana Olgierda Gablewicza Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego.

W ramach Konkursu oceniane są przedsięwzięcia w dwóch kategoriach: przestrzeń publiczna nowa lub zrewitalizowana oraz obiekt użyteczności publicznej nowy lub zrewitalizowany, które zostały zrealizowane w przestrzeni publicznej, ogólnodostępnych placów, ulic w centralnych obszarach miast i wsi, osi i ciągów widokowych, panoram miejscowości, terenów nadwodnych parków, czy terenów spacerowych. Oceniane będzie również zagospodarowanie terenów zdegradowanych
z przeznaczeniem ich dla celów publicznych, jako nowa jakość w strukturze miejscowości, podnosząca ich atrakcyjność i konkurencyjność.

Do Konkursu można zgłosić więcej niż jedno przedsięwzięcie, które zostało zrealizowane do 31 grudnia 2016 r. Inicjatywa Pana Marszałka ma na celu promocję dobrych wzorców kształtowania ładu przestrzennego, wspieranie dobrych praktyk w zakresie tworzenia nowych wartości w przestrzeni publicznej, podnoszenia standardów oraz wzmacnianie konkurencyjności osiedieńczej, inwestycyjnej i turystycznej w obszarze województwa.

Termin nadsyłania zgłoszeń do Konkursu upływa 19 maja 2017 r. W czerwcu br. Komisja konkursowa przeprowadzi weryfikację zgłoszonych przedsięwzięć i wyłoni taureatów.

Zgłoszenia przedsięwzięcia do Konkursu mogą dokonać organy wykonawcze jednostek lokalnego samorządu terytorialnego z obszaru województwa zachodniopomorskiego oraz ich związków.

Serdecznia zapraszam do udziału w konkursie i zapoznania się z regulaminem konkursu, który jest dostępny na stronie intemełowej Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie pod adresem: hltp://rbgp.pl w zakładce aktualności / konkursy. W razie pytań proszę o bezpośredni kontakt pod nr tel. 91 43 24 965.

Uroczysta wręczenie nagród i wyróżnień planowane jest na wrżesień br. o czym poinformujemy Państwa drogą mailową z odpowiednim wyprzedzeniem.