logo gmina

Kolejne miliony dla Gminy Chociwel z 8 edycji Polskiego Ładu

Program Inwestycji Strategicznych - Polski Ład to bezzwrotne dofinansowania inwestycji publicznych realizowanych przez gminy. Dnia 7 października poznaliśmy wyniki ósmej edycji tego programu. Gmina Chociwel otrzymała dofinansowanie kwocie 7 182 000,00 zł na wszystkie trzy złożone wnioski o dofinansowanie. Oto projekty jakie zrealizuje Gmina Chociwel w ramach tego naboru.

 1. Projekt – "Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Karkowo wraz z modernizacją kanalizacji sanitarnej":
  • Wartość inwestycji – 1 700 000,00 zł
  • Kwota dofinansowania – 1 615 000,00 zł
  • Wkład własny 5% – 85 000,00 zł

 2. Projekt – "Termomodernizacja budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Chociwlu":
  • Wartość inwestycji – 5 130 000,00 zł
  • Kwota dofinansowania – 4 617 000,00 zł
  • Wkład własny 10% – 513 000,00 zł

 3. Projekt – "Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Pogodnej w Chociwlu":
  • Wartość inwestycji – 1 000 000,00 zł
  • Kwota dofinansowania – 950 000,00 zł
  • Wkład własny 5% – 50 000,00 zł

Adres urzędu

Urząd Miejski w Chociwlu
ul. Armii Krajowej 52,
73-120 Chociwel
Telefon: +48 91 56 22 001
Faks: +48 91 56 22 076
e-mail: urzad@chociwel.pl
Godziny urzędowania
poniedziałek: 8:00 - 16:00
wtorek - czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 6:00 - 14:00

Kasa Urzędu czynna
poniedziałek - czwartek: 8:00 - 13:30
piątek: 7:00 - 12:30
Burmistrz Chociwla przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek w godzinach: 15:00 - 16:15 oraz środę w godzinach: 10:00 - 12:00