Klub Senior + w Bobrownikach

Gmina Chociwel otrzymała  wsparcie finansowe w kwocie 200 000,00 zł na utworzenie KLUBU SENIOR+ w miejscowości Bobrowniki. W dniu 20 grudnia zokończone zostały roboty budowlane, dzięki którym budynek zyskał nowy wygląd. Zadanie polegało na remoncie i adaptacji pomieszczeń świetlicy na potrzeby funkcjonowania KLUBU SENIOR+.

W ramach robót budowlanych na zewnątrz budeynku wykonane zostały następujące prace:

 1. Remont konstrukcji dachu i wymiana pokrycia dachu.
 2. Izolacja przeciwwilgociowa ścian fundamentowych i ich ocieplenie.
 3. Docieplenie ścian budynku wraz w wyprawką elewacyjną.
 4. Remont schodów zewnętrznych wraz z okładziną.
 5. Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych.
 6. Montaż zbiornika bezodpływowego na nieczystości.

W ramach robót budowlanych wewnątrz budynku wykonano:

 1. Wydzielenie pomieszczenia szatni i recepcji.
 2. Wymiana stolarki drzwiowej zewn. i wewnętrznej.
 3. Wykonanie stropu podwieszonego z płyt g-k.
 4. Wymiana piecy akumulacyjnych.
 5. Montaż oświetlenia.
 6. Malowanie ścian i sufitów.
 7. Docieplenie stropu.
 8. Remont sanitariatów.

Od stycznia 2022 roku MGOPS w Chociwlu rozpocznie prace mające na celu wyposażenie placówki i przgotowanie do uruchomienia. Grupą docelową "KLUBU SENIOR+" będzie 15 osób w wieku powyżej 60 roku życia zamieszkujących na terenie miasta i gminy Chociwel. Klub funkcjonował będzie od poniedziałku do piątku w godzinach: od 15.00 do 19.00. Utworzenie KLUBU SENIORA pozwoli na przeciwdziałanie izolacji i marginalizacji osób starszych, będzie pomocne w utrzymaniu prawidłowej kondycji psychofizycznej seniorów, pomoże osobom starszym w nabywaniu umiejętności organizacji czasu wolnego, poszerzy ich wiedzę oraz będzie stanowiło wsparcie dla rodzin w opiece nad nimi.