logo gmina

Szanowni Państwo, w związku ze zbliżającymi się wyborami samorządowymi do rad gmin oraz na stanowisko wójta/burmistrza i prezydenta miasta na nową kadencję 2024-2029 (w  wypowiedziach premiera rządu zaplanowanych na dzień 07.04.2024r. i 21.04.2024r.) uprzejmie informujemy, że istnieje możliwość udostępniania obiektów i pomieszczeń gminnych na spotkania przedwyborcze przez pretendentów/kandydatów ubiegających się o stanowisko Burmistrza miasta i gminy Chociwel oraz o mandat radnego w gminie Chociwel na zasadach jak niżej.

  1. Udostępnieniu podlegają obiekty świetlic wiejskich oraz pomieszczenia w hali widowiskowo-sportowej w Chociwlu (świetlica miejska, sala konferencyjna oraz hol hali) w uzgodnieniu z opiekunem danego obiektu (sołtysem danej miejscowości bądź pracownikiem zarządzającym obiektem hali).
  2. W celu udostępnienia obiektu bądź pomieszczenia, o których mowa w pkt 1 należy złożyć wniosek do Burmistrza Chociwla określając: datę, godzinę/y oraz lokalizację miejsca spotkania:
    1. Udostępnienie pomieszczeń nastąpi zgodnie z kolejnością złożonych wniosków;
    2. Druk wniosku:
  3. Wysokość opłaty za udostępnienie każdego z pomieszczeń odrębnie wynosi 40,00 zł netto plus należny podatek VAT.
  4. Uiszczenie opłaty za udostępnienie ww. pomieszczeń nastąpi na podstawie wystawionej faktury.

Ważne:

  1. Opłata za korzystanie ze świetlic wiejskich wynika z zasad ustalonych uchwałą nr XXXIII/183/2021 Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich stanowiących własność Gminy Chociwel, zmienionej uchwałami nr: nr LIX/408/2023 Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 2 sierpnia 2023 r. i nr LXIV/463/2023 Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 27 grudnia 2023 r.
  2. Opłata za udostępnienie pomieszczeń hali widowiskowo-sportowej wynika z zarządzenia nr 7/2024 Burmistrza Chociwla z dnia 12 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia opłat za udostępnienie pomieszczeń w hali widowiskowo-sportowej w Chociwlu na spotkania przedwyborcze w 2024 r.

Adres urzędu

Urząd Miejski w Chociwlu
ul. Armii Krajowej 52,
73-120 Chociwel
Telefon: +48 91 56 22 001
Faks: +48 91 56 22 076
e-mail: urzad@chociwel.pl
Godziny urzędowania
poniedziałek: 8:00 - 16:00
wtorek - czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 6:00 - 14:00

Kasa Urzędu czynna
poniedziałek - czwartek: 8:00 - 13:30
piątek: 7:00 - 12:30
Burmistrz Chociwla przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek w godzinach: 15:00 - 16:15 oraz środę w godzinach: 10:00 - 12:00