Informuje się mieszkańców Gminy Chociwel, że Wojewoda Zachodniopomorski zarządził trening uruchamiania syren alarmowych i ich pracy. Działając na podstawie § 10 ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. z 2013, poz 96) informuję, że w dniu 10 kwietnia 2019 roku, o godzinie 8:41, przeprowadzony zostanie trening uruchomienia syren alarmowych, emitujących modulowany sygnał dźwiękowy ciągły przez czas 1 minuty.

Burmistrz Chociwla
/-/ Stanisław Szymczak