Drodzy mieszkańcy, poniżej znajduje się wykaz ulic i dróg, za których odśnieżanie, usuwanie skutków zimy nie jest odpowiedzialna Gmina Chociwel wraz ze wskazaniem zarządców dróg.

 1. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad – Rejon Stargard, ul. Bydgoska 13, 73-110 Stargard, tel. 91 577 52 13
  • ul. H. Dąbrowskiego,
  • ul. Armii Krajowej.
 2. Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich – Rejon Stargard ul. Bydgoska 13, 73-110 Stargard, tel. 91 834 04 35
  • ul. Dworcowa.
 3. Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie, ul. Bydgoska 13/15 73-110 Stargard, tel. 91 577 52 19
  • ul. Słowackiego,
  • ul. Wojska Polskiego,
  • ul. Zwycięzców,
  • ul. Kard. Hlonda,
  • ul. Maszynistów Kolejowych,
  • ul. Warszawska,
  • ul. Rynkowa,
  • od skrzyżowania z drogą krajową nr 20 Chociwel ul. Studzianki - Starzyce – Długie w kierunku Białej oraz w kierunku Linówka,
  • od skrzyżowania z drogą krajową nr 20 Chociwel ul. Kołat – Kamienny Most w kierunku Ińska,
  • Kamienny Most – Starzyce,
  • granica powiatu Kania – Karkowo – Chociwel ul. Zachodnia,
  • granica powiatu – Oświno – Bród – skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 144,
  • Bobrowniki w kierunku Rosowa do granicy powiatu.
 4. Wydział Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Stargardzie, ul. Skarbowa 1, 73-110 Stargard, tel. 91 480 48 84, 91 480 48 34.
  • od skrzyżowania z drogą krajową nr 20 w kierunku Wielenia Pomorskiego – Oświna,
  • Karkowo – Mokrzyca,
  • od skrzyżowania z drogą krajową nr 20 przez miejscowość Lisowo,
  • od skrzyżowania z drogą wojewódzką 142 przez Bobrowniki w stronę Dzwonowa,
  • od skrzyżowania z drogą powiatową nr 4149Z przez miejscowość Kania,
  • Płątkowo – Długie w kierunku Lutkowa,
  • od skrzyżowania z drogą powiatową 1754Z przez miejscowość Lublino,
  • od skrzyżowania z drogą krajową nr 20 do miejscowości Sątyrz Pierwszy.

 

UWAGA !
Uprzejmie informuję, że w przypadku gdy Gmina Chociwel nie jest zarządcą danej działki drogowej, zgodnie z obowiązującą zasadą finansów publicznych, nie może ona finansować zadań z zakresu utrzymania zimowego na drogach, których nie jest zarządcą.