Jesteś właścicielem nieruchomości i stoisz przed dylematem czy do Ciebie należy obowiązek odśnieżania terenu przed bramą, wzdłuż posesji? Zgodnie z ustawą z 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach każdy chodnik, który położony jest wzdłuż posesji, powinien zostać uprzątnięty. W praktyce oznacza to, że jeśli wydzielona część dla ruchu pieszego leży bezpośrednio przy granicy nieruchomości, wtedy obowiązek odśnieżania należy do właściciela posesji. Inaczej jest jednak, gdy pomiędzy chodnikiem a posesją jest np. pas zieleni. Wtedy zarządca drogi powinien zadbać o bezpieczeństwo osób przechodzących.