Powiatowy Lekarz Weterynarii w Stargardzie informuje o wystąpieniu ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków na przełomie roku 2019/2020 i w roku 2020 w województwie lubelskim i wielkopolskim.
W związku z powyższym przypominam o przestrzeganiu zasad bioasekuracji w gospodarstwach.

W załączeniu:

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Stargardzie
Zygmunt Gabryś