Drodzy Mieszkańcy, częstotliwość odbioru zmieszanych odpadów komunalnych nie uległa zmianie. Na terenie miasta Chociwel odbiór odbywa się raz na tydzień, zaś na terenach wiejskich raz na dwa tygodnie, zgodnie z harmonogramem wywozu. (210 KB, PDF) Niezmiennie od 6 lat miasto Chociwel podzielone jest drogą krajową nr 20 (DK20 ) na prawą i lewą stronę, wjeżdżając do miasta od strony Stargardu. (Prawa strona to ta, po której stoi kościół pw. MBB, a lewa to ta, po której znajduje się Urząd Miejski w Chociwlu)