logo gmina

Szanowni Państwo, uprzejmie informuję, że decyzje administracyjne określające wymiar podatków lokalnych na rok 2024 na terenie gminy Chociwel będą roznoszone przez sołtysów (na terenie sołectw) oraz przez pracowników Urzędu Miejskiego w Chociwlu na terenie miasta Chociwel. Pracownicy Urzędu Miejskiego w Chociwlu na Państwa żądanie winni okazać się identyfikatorem z podaniem imienia i nazwiska. Doręczanie decyzji będzie odbywać się w dni powszednie oraz w soboty. Osoby odbierające korespondencję proszone są o składanie daty odbioru oraz czytelnych podpisów na potwierdzeniu zwrotnym odbioru. Roznoszenie decyzji podatkowych potrwa od 1 lutego 2024 roku do 15 lutego 2024 roku. Po tym terminie decyzje, które z różnych powodów nie zostały doręczone adresatom, zostaną przesłane za pośrednictwem operatora pocztowego. Za pośrednictwem operatora pocztowego przekazane zostaną decyzje wymiarowe dla podatników, którzy wskazali adres do korespondencji poza obszarem Gminy Chociwel.

Burmistrz Chociwla
Stanisław Szymczak

Adres urzędu

Urząd Miejski w Chociwlu
ul. Armii Krajowej 52,
73-120 Chociwel
Telefon: +48 91 56 22 001
Faks: +48 91 56 22 076
e-mail: urzad@chociwel.pl
Godziny urzędowania
poniedziałek: 8:00 - 16:00
wtorek - czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 6:00 - 14:00

Kasa Urzędu czynna
poniedziałek - czwartek: 8:00 - 13:30
piątek: 7:00 - 12:30
Burmistrz Chociwla przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek w godzinach: 15:00 - 16:15 oraz środę w godzinach: 10:00 - 12:00