Informuję dotychczasowych użytkowników wieczystych gruntów przekształconych na własność, że z dniem 29 lutego 2020 roku upływa termin udzielania 30% bonifikaty z tytułu spłaty jednorazowej opłaty przekształceniowej udzielanej osobom fizycznym, będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych, lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym. Dzień 29 lutego 2020 roku oznacza zaksięgowanie środków na koncie Urzędu Miejskiego w Chociwlu bądź w kasie Urzędu. Dodatkowych informacji udziela podinspektor ds. nieruchomości gminnych Aleksandra Skupin tel. 91 5622024 wew. 121.

Pobierz wniosek o zamiarze wniesienia opłaty jednorazowej oraz udzielenie bonifikaty. (30 KB, DOC)

Pobierz niniejszą informację. (230 KB, PDF)