W dniu 04.03.2021 roku Burmistrz Chociwla złożył wniosek w trybie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020r. poz. 713 z późn.zm.) do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Chociwlu w przedmiocie zwołania sesji Rady Miejskiej w Chociwlu sprawie rozpatrzenia projektów uchwał w sprawie:

  1. Wyrażenia zgody na utworzenie Spółki Społeczna Inicjatywna Mieszkaniowa „KZN-Zachodniopomorskie" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
  2. Wyrażenia zgody na złożenie wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w nowotworzonej Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej „KZN-Zachodniopomorskie"

Pobierz informację Burmistrza (pdf 48KB)