Zaczerpnięte z ludowej skrzyni - warsztaty rękodzielnicze

Stowarzyszenie ”Forum Chociwelskie” otrzymało dofinansowanie w wysokości 3000,00 zł ze środków Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego z PROGRAMU SPOŁECZNIK na realizację projektu pn. „Zaczerpnięte z ludowej skrzyni-warsztaty rękodzielnicze” zgodnie z podpisaną umową nr 71/E/2018 z dnia 29 czerwca 2018 roku.
Projekt skierowany był do dzieci i młodzieży z Gminy Chociwel. Projekt zakładał realizację warsztatów artystycznych. Pierwsze warsztaty odbyły się 20 września 2018 roku w Muzeum Archeologiczno-Historycznym w Stargardzie, były to warsztaty garncarskie, każdy z uczestników wykonał samodzielnie naczynie, omówiono historię tej techniki na przestrzeni wieków z wykorzystaniem multimedialnych rozwiązań jakie posiada placówka. Uczestnicy wraz z przewodnikiem zwiedzili wystawy ze szczególną prezentacją dawnych zawodów w tym garncarstwa. Kolejne warsztaty odbyły się w dniach od 21 do 28 września na terenie Zespołu Placówek Oświatowych w Chociwlu. Prowadzone były przez wolontariuszki , nauczycieli ze Szkoły Podstawowej. W ramach zakupionych materiałów dzieci wykonywały prace związane z tematyką warsztatów tj. „Jesienne klimaty” były to różne ozdoby typu wianki, kule, pejzaże. Prace uczestników zamieszczono na zakupionych w ramach projektu tablicach, gdzie wszyscy mogą podziwiać młode talenty. Projekt cieszył się dużym zainteresowaniem dzieci , liczba uczestników wynosiła od 45 do 46 dzieci .
Małgorzata Krysiak