Granty PPGR

Drodzy mieszkańcy, Centrum Projektów Polska Cyfrowa  4 października ogłosiło nabór na dofinansowanie zakupu komputerów do nauki dla dzieci z rodzin popegeerowskich - zapraszamy do skorzystania z dofinansowania. Wniosek na grant zostanie złożony przez Gminę Chociwel w kwocie odpowidającej liczbie pozytywnie zweryfikowanych oświadczeń, które złożą rodzice dzieci z rodzin byłych pracowników PGR (rodzice, dziadkowie, pradziadkowie).

Ostateczny termin składania oświadczeń, które można złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Chociwlu do dnia 22 października 2021 roku  to 02 listopad 2021 roku do godziny 12:00. Po tej godzinie oświadczenie nie będą przyjmowane.

Warunkiem zakwalifikowania dziecka do otrzymania wsparcia jest spełnienie przez dziecko wszystkich warunków okreslonych w punkcie nr 2 oświadczenia.

Oświadczenia do pobrania:

Proszę o dopisanie na oświadczeniu numeru kontaktowego.

Więcej informacji na stronie https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr